Llista de cursos i tallers

De The Things Network Catalunya Wiki
La revisió el 17:28, 17 oct 2019 per Xose (discussió | contribucions) (Visualització/Explotació de dades)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Tallers

Presentació Communitat

Duració: 1/2 hores

Missió: Introducció a la comunitat TTN a Barcelona i conceptes bàsics sobre LoRa i LoRaWAN

 1. Introducció al projecte The Things Network (TTN)
 2. Introducció a la comunitat TTN.cat
 3. Explicació del Pilot de Barcelona
 4. Introducció a la tecnologia: LPWAN, LoRa, LoRaWAN, TTN
 5. Dispositius de prototipat disponibles

Presentacions:

Tècnic - Bàsic

Duració: 2/4 hores

Missió: Demostració i posada en pràctica de conceptes. Aquest taller es pot fer amb diferents projectes i plaques. L'objectiu és poder rebre missatges a la consola de TTN.

 1. Introducció al projecte TTN i a TTNCat
 2. Introducció a la tecnologia: LoRa, LoRaWAN, TTN
 3. Introducció a la placa de prototipat
 4. Explicació de l'aplicació (termòstat, qualitat de l'aire, presència,...)
 5. Explicació codi
 6. Introducció pràctica a la consola de TTN
 7. Proves
 8. Preguntes

Presentacions:

Tècnic - Avançat

Duració: 3/4 hores

Missió: Muntar i operar una xarxa LoRaWan amb TTN

 1. Introducció al projecte TTN i a TTNCat
 2. Introducció a la tecnologia: LoRa, LoRaWAN, TTN
 3. Conceptes de radio freqüència (link budget, atenuació, tipus d'antenes,...)
 4. Nodes (tipus, activació, encriptació...)
 5. Gateways (arquitectura, configuració,...)
 6. Backend (alta, configuració, integracions, seguretat,...)
 7. Preguntes

Presentacions:

Visualització/Explotació de dades

Duració: 2/3 hores

Missió: Reflexió sobre dades IoT i introducció a eines de visualització OS existents

 1. Introducció al projecte TTN i a TTNCat
 2. Introducció a la tecnologia: LoRa, LoRaWAN, TTN
 3. Anàlisi d'un projecte IoT des del punt de vista de les dades
 4. Presentació de diferents eines lliure existents
 5. Compartativa d'eines
 6. Demostració d'algunes de les eines (Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Blynk)
 7. Preguntes

Presentacions:

Tallers de col·laboradors

Miscel·lània

PCB per a tallers

Desenvolupar una "placa base" pels tallers per evitar l'ús de breadboard (placa de proves). Hauria de ser una PCB feta a mida amb els components necessaris per a fer els tallers:

 1. Relé
 2. Sensor de temperatura
 3. Botó
 4. LED

Feta

PCB per a tallers avançats

Explorar la possibilitat de desenvolupar una PCB més complexa amb més sensors/actuadors que pugui fer servei en els diferents projectes proposats per les padrines.

Pot ser un shield per arduino MKR WAN 1300 o per Pycom (o tots dos alhora?)

Dispositius:

 1. Sensors
  1. Sensors I2C
   1. Sensor de llum ISL29125 (~2€)
   2. Sensor atmosfèric (pressió, temperatura, humitat) BME280
   3. Sensor Qualitat de l'aire CCS811
   4. Sensor particles a l'aire MAX30105 (~5€)
   5. Sensors contaminants (?)
   6. Sensor 9doF IMU (Acceleròmetre, Giròscop, Magnetòmetre) LSM9DS1 (~4€)
  2. Altres
  3. Circuit per pinça amperomètrica (?€)
  4. Circuit per sondes temperatura tipus DS18B20 (?€)
 2. Actuadors
  1. Relé latched (~1€)
  2. Buzzer (~2€)
  3. 4 x LEDs (R/G/B/Y) (~1€)
 3. Expansió
  1. Connector per I2C (+ alimentació)
  2. Connector per SPI (+ alimentació)
  3. Bus RS-485 per sensors externs

Exemples

Caldria desenvolupar més exemples pels tallers, basats en altres tecnologies de front-end:

 1. IFTTT
 2. Python
 3. ...