Hackathó TTNcat juny

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

17 de juny en el marc de la Maker Faire Barcelona

Hackató TTNcat

Save the date Hackató TTNcat.png

17 de juny del 2018, de 10h a 20.30h

Al Caixa Fòrum

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona

Després d'haver après el funcionament bàsic de la tecnologia (LoRa) de ràdio lliure per la Internet de les Coses, haver-ne explorat alguns aspectes com:

Ens posem mans a l'obra per produir resultats tangibles i útils a casa nostra, guiant-nos pels Manifestos de TTNcat.

Esdeveniment participatiu obert a col·lectius i persones amb coneixements de programació, ciència, disseny, comunicació... que treballaran durant tot un dia entorn diferents reptes amb què volem explorar la tecnologia de ràdio lliure (LoRA).

Desenvoluparem projectes tant de hardware com de software. Proposem crear, com a mínim, tres projectes: monitorització d’espais públics, mobilitat i consum energètic domèstic.

Les persones interessades a participar a l’Hackató TTNcat hauran d’omplir, prèviament, un formulari i prioritzar el seu interès en els tres reptes identificats, d’aquesta forma es configuraran equips multidisciplinaris, capaços de trobar solucions originals i tangibles. Aquesta elecció dependrà de la motivació, experiència, o interesso del participant.

Es configuraran equips multidisciplinaris, capaços de trobar solucions originals i tangibles. Aquesta elecció dependrà de la motivació, experiència, o interessos de les persones participants, i de si heu assistit als tallers bàsics per aprendre com funciona la tecnologia de The Things Network, i els tallers socials per aprofundir en les solucions existents en el mercat en relació als temes concrets que es treballaran a la hackató.


AVÍS#1 - No cal saber programació per assistir a la hackató. Només ganes de passar-ho bé!

AVÍS#2 - No cal que tinguis coneixements sobre l'Internet de les Coses o la tecnologia LoRa. Si tens ganes d'explorar alguns del reptes proposats, ets benvingut/da!!

AVÍS#3 - Porta portàtils, tauletes, smartphones i tot el que considereu que pot ser útil per la jornada

Vine i contribueix a posar les bases d’una ciutat intel·ligent i procomú, construïda des de baix, oberta, replicable i gestionada pels seus membres. 

Materials

Materials descarregables i en paper

Materials només en paper

  • Regles de joc
  • Backlogs
  • Arquitectura TTNcat
  • Formulari de definició de projectes
  • Guia campanya de comunicació

Regles de joc

The Things Networks Catalunya pren com a marc ètic i de treball el Manifest The Things Network i la Llicència XOLN. D'acord amb el que estableixen aquests dos manifestos diem que el que fem avui és per a tothom. Qualsevol persona pot donar continuitat als projectes que comencem o millorem.

Construïm juntes de forma col·laborativa i en comunitat. Volem que tothom pugui accedir en condicions iguals, sense drets exclusius, als resultats de les activitats que compartim, fins i tot aquelles qui no hi hagin contribuït. Volem que tothom pugui replicar allò que fem, els qui som avui i les altres persones i entitats que vulguin contribuir-hi demà o en el futur.

Hem definit les següents compromisos de participació a la Hackató: 0. Busquem, en la mesura del possible, dependre només de xarxes comunitàries, Xarxes Obertes Lliures i Neutrals (XOLN), que puguem autogestionar i decidir el què i el com de les mateixes.

1. Compartim el coneixement sota “llicències lliures” que garanteixen igualtat de drets i reciprocitat i compleixen les 4 llibertats (definides a FreedomDefined.org) la llibertat d'utilitzar l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús la llibertat per estudiar l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella la llibertat per fer i redistribuir còpies, totals o parcials, de la informació o expressió la llibertat per fer canvis i millores, i per distribuir les obres derivades Comptem amb llicències especialitzades per diferents tipus d'obres. Si construim a sobre de projectes d'altres, caldrà assegurar-nos que tenim la llibertat de fer-ho i, normalment, adoptarem la llicència del projecte en qüestió. Si volem crear elements nous, que no depenguin directament de projectes d'altres, proposem fer servir les següents llicències (a no ser que es pacti diferent). Software: GNU General Public License v3 Documentació: CC-SA-BY-4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Dissenys: CERN Open Hardware License (OHL) v1.2, https://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki Dades: Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) https://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary

2. L’autoria és col·lectiva com una suma d’aportacions personals i de la creativitat que genera el treball en grup. Les llicències que fem servir exigeixen el reconeixement de l’autoria. Ens esforcem per reconèixer les persones autores i contribuidores als projectes que avui definim o als quals donem continuïtat i fem constar la manera en què cadascuna d’elles vol ser reconeguda.

3. Treballem per protegir la privacitat. Les dades personals només seran públiques si les persones ho volen així i ho manifesten expressament. En cas de dades de sensors i monitoritzacions buscarem com mantenir la privacitat de les dades personals i - si les persones implicades així ho volen - fer públiques les dades agregades que no condueixin a dades personals.

4. Si algú no vol sortir en les fotos preses durant l’esdeveniment, ho pot demanar a qui les facin. Si no es fa cap manifestació considerem que amb la firma del document de les Regles del joc es dóna el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin participants, encara que siguin clarament identificables. Entenem que qui fotografia fa imatges respectuoses per documentar l'activitat de la jornada i que les publicarà utilitzant una llicència lliure.

5. Donem i rebem en aquest joc de construcció col·lectiva. Amb l’ajuda mútua aprenem i ensenyem en aquesta societat del coneixement. Excloure ens fa rucs, incloure ens fa rics.

Conclusions 1a Hackató TTNcat

Amb el suport de la Maker Faire Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona