Manifestos de TTNcat

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ens guiem pels Manifestos de TTNcat


Comuns de la XOLN

El "Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral ("XOLN)" és un acord d'interconnexió entre iguals que serveix de contracte d'adhesió de cada participant amb el conjunt de a guifi.net i que és comú per a tothom que forma part de la xarxa. L'acord fa alhora les funcions de contracte d'adhesió i de llicència d'ús de la xarxa, esdevenint així una garantia per qui el subscriuen sobre quins son els termes i condicions aplicables i que son iguals per tothom. També es coneix amb les abreviacions "Comuns", "Comuns de la XOLN" o "CXOLN".

El Comuns de la XOLN s'inspira i es resumeix en: Ets lliure d'utilitzar la xarxa per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis al funcionament de la pròpia xarxa, la llibertat dels altres usuaris, i respectis les condicions dels continguts i serveis que lliurement hi circulen. Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus components, com funciona i diforndre'n el seu esperit i funcionament. Ets lliure d'incorporar serveis i continguts a la xarxa amb les condicions que vulguis. Incorporant-te a la xarxa, ajudes a estendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.

Més informació sobre els Comuns de la XOLN'


The Things Network manifest

Amb el temps, tot el que porta energia es connectarà a la Internet. Controlar la xarxa que fa que ho fa possible implica controlar el món. Aquest poder no ha d’estar en mans de només unes persones, empreses o nacions. S’ha de distribuir a tantes persones com sigui possible sense que ningú pugui apropriar-se’n.

The Things Network és una iniciativa de codi obert, gratuïta amb els següents principis (...)

1. Connecta sensors i actuadors, anomenats "Coses (things)", amb transceptors anomenats "Things Gateways", als servidors anomenats "Things Access".

2. La primera connexió és “Over the air”, la segona és “over the Net”. La implementació distribuïda d’aquests conceptes s’anomena “The Things Network”.

3. Qualsevol persona serà lliure d’establir “coses” i connectar-se a “things gateways” que poden ser seus o no.

4. Qualsevol persona serà lliure d’establir “things gateways” i connectar-se a “Things Access” que poden ser seus o no.

5. Qualsevol persona serà lliure d’establir “things gateways” i connectarlos a “things access” que poden ser seus o no. Els seus “Things gatways” donaran accés a totes les “coses” a l’estil de xarxa neutra, limitada només per la capacitat màxima disponible.

6. Qualsevol serà lliure d’instal.lar “Things Accés” i permetre connexions anònimes ddes d’internet. El su “Things Access” donarà accés a tots els “Things Gateways” a l’estil de xarxa neutra, limitada només per la capacitat màxima disponible.A més la seva “Things Access” permetrà connexió als servidors d’altres “Things Access” per la distribució de dades.

7. Les xarxes “over the air” i “over the net” seran agnòstiques al protocol, en tant que aquests protocols no siguin proprietaris, open source o lliures de drets.

8. Qualsevol persona que perpetri un “Things Access” o gateway ho farà de forma gratuïta per a tots els dispositius i servidors de connexió.

9. Qualsevol persona que utilitzi la xarxa pot fer-ho per qualsevol motiu o causa, limitada en tot cas per la llei local, en risc propi i adonant-se que els serveis són proporcionals i es poden rescindir per qualsevol motiu en qualsevol moment. L’ús pot estar obert a tothom, limitat a clients, comerciants, sense ànim de lucre o de qualsevol altra manera. Els proveïdors “The Things Network” no representaran restriccions al seus usuaris.

Per això fundem “The Things Network” .

Més informació sobre The Things Network Manifest'