Llista de nodes disponibles

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta llista recull els nodes compatibles LoRaWan 868Mhz -i per tant compatibles amb The Things Network- que hem provat a la comunitat. No pretèn ser una llista de quin és millor o pitjor. S'aniran afegint pàgines específiques per cadascun d'aquest. Ordenació alfabètica.


Nom Fabricant / Proveïdor URL Preu Notes
Generic ESP32 + SX1276 Varis Fàcilment trobables a Aliexpress > 10€
 • Basat en ESP32 (amb WiFi i Bluetooth LE).
 • Diferents SDK disponibles
 • Programable en C (Arduino), micropython, Lua.
 • Existeixen diverses versions amb pantalla OLED, caixa,... tutorial
LoPy PyCom https://pycom.io/product/lopy/ 29.95€
 • Basat en ESP32 (amb WiFi i Bluetooth LE).
 • Programable en Micropython.
 • Firmware open source
 • Existeixen diverses carriers (entre 16 i 35€)
MKR WAN 1300 Arduino https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300 35€
 • Basat en SAMD21, un ARM Cortex-M0+ de 32bits
 • Mòdul LoRa: Murata CMWX1ZZABZ (té un SX1276 i un STM32 a dins)
 • Compatible amb l'IDE d'Arduino
 • Llibreria específica per comunicar-se amb le mòdul LoRa
 • Programable en C (Arduino)
Moteino LoRa Low Power Lab https://lowpowerlab.com/shop/product/99 24.95$
 • Arduino de baix consum basat en ATMega328P.
 • Programable en C amb el framework Arduino.
 • Firmware open source
 • Requereix la llibreria LMIC per donar support LoRaWan
The Things Uno The Things Network https://shop.thethingsnetwork.com/index.php/product/the-things-uno/ 40.00€
 • Arduino Leonardo amb mòdul RN2483 de Microchip
 • Programable en C amb el framework Arduino.
Wemos Lora Node Charles Hallard https://github.com/hallard/WeMos-Lora
https://pcbs.io/share/4Q1Z4
4x $5.30 (sense ràdio)
 • Shield per a Wemos D1 Mini (ESP8266).
 • Open Source Hardware
 • Es compra la placa sense el mòdul de ràdio
Whitecat ESP32 N1 Whitecatboard https://whitecatboard.org/whitecat-esp32-n1-board/ 40.00€
 • Basat en ESP32 (amb WiFi i Bluetooth LE).
 • Programable en Lua o llenguatge de blocs.
 • Firmware open source
 • Existeix una carrier
WisNode LoRa RAK Wireless http://wiki.rakwireless.com/doku.php?id=wisnode_series:wisnode-lora 13.50€
 • Shield per Arduino
 • Basat en el modul RAK811 the RAK Wireless.