Wemos Lora Node

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introducció

La Wemos Lora Node és una shield per la placa Wemos D1 Mini basada en ESP8266. No és precissament un dispositiu low power però sí se li pot treure profit de la major capacitat de processament que un microcontrolador de 8bits o el fet de que té WiFi incorporada. La placa és Open Soruce Hardware, es pot descarregar el projecte per Autodesk Eagle del repositori del projecte o es pot comprar la placa a PCBs.io en grups de 4 per 5.9 dolars més enviament. En qualsevol cas, a més de la placa, necessitaràs el mòdul RFM95 i la resta de components (mira el repositori per més informació).


Wemos lora node.jpg


La placa fa servir el mòdul RFM95 de HopeRF igual que moltes altres. Compte que tant el RFM95 com el RFM96 (per 433MHz) estan etiquetats iguals: RF96. Fixeu-vos en la imatge següent i la disposició dels components per identificar un o l'altre. Per TTN EU ens interessa el RFM95 a 868MHz.


Rfm95 vs rfm96.jpg


Requeriments

Aquest dispositiu està pensat per comunicació p2p sobre LoRa. Per fer servir TTN necessitem suport LoRaWan i per això farem servir la llibreria Arduino-LMIC de Matthijs Kooijman.

Exemple

Es pot fer servir el mateix exemple que en el cas de la placa Moteino amb RFM95 canviant la configuració de pins del mòdul de radio per:

const lmic_pinmap lmic_pins = {
  .nss = 16,         // NSS pin
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
  .rst = LMIC_UNUSED_PIN,   // RESET pin
  .dio = {15, 15, 15},    // DIO0, DIO1 and DIO2
};