Grups locals TTNcat

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

La Xarxa de TTNcat s'organitza en forma de comunitat de comunitats. A nivell internacional hi ha la comunitat internacional que es reuneix online a través del web https://www.thethingsnetwork.org/ i en trobades i conferencies. A nivell nacional i regional hi han comunitats com la nostra a Catalunya que auto-organitza la seva xarxa. Dins de Catalunya tenim grups locals en diferents estadis de consolidació. En aquesta pàgina intentem donar una entrada als diferents grups i recursos que podem oferir col·lectivament per millorar els grups locals.

Grups locals

Primers passos