Recursos qualitat aire

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

Recursos Qualitat de l’Aire

Introducció

En el camp de la qualitat de l’aire hi ha moltes coses però també queda molt per fer. Els monitors que hi han sovint no estan cobrint tot el territori, no cobreixen tots els valors importants. Un altre factor d’impediment és la falta d’una xarxa de connectivitat de dades. Ara que comencem a tenir aquesta xarxa comunitària, s’obren noves possibilitats per projectes de qualitat de l’aire. Ens imaginem projectes públics, privats i comunitaris per augmentar la consciencia sobre la qualitat de l’aire, capaç de mobilitzar la ciutadania informada i les entitats i institucions a realitzar la transició sostenible. Recopilem en aquesta pàgina els recursos i actors rellevants que ens poden ajudar en aquest propòsit. Afegeix i millora-la!

Aspectes a mesurar

  • contaminació atmosfèrica: CO2, NOx, PM de diferents mides, VOCs, ...
  • contaminació acústica
  • comptador de cotxes
  • nivells al·lergògens a l’aire
  • DHT: Pressió, Humitat, Temperatura

Sensors

Plataformes de dades

Dades oficials/Institucional

Plataformes ciutadanes

Dades no-oficials

Entitats i Col·lectius

grups de recerca i investigadorxs